lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Vakanties en vrije dagen 2019-2020

U vindt hier de vakantieroosters van Zwolle en Hardenberg voor het schooljaar 2019-2020.


Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2018 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.


Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.


Basispoort

Log hier in op Basispoort.


Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.


Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.


Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Ondersteuningsklassen

Binnen ons onderwijsaanbod kunnen wij onze leerlingen ook een (tijdelijke) oplossing bieden in een ondersteuningsklas. Dit zijn klassen met een zeer specialistische aanpak in onderwijs en/of ondersteuning. De commissie van begeleiding (CievB) bepaalt of de leerling in de klas geplaatst wordt. In de ondersteuningsklas kan optimaal gekeken worden naar de aanpak van de problematiek van onze leerlingen. Het is steeds de bedoeling dat de leerling terugkeert in zijn of haar stamgroep. De klassen zijn niet gebonden aan niveau of locatie; iedere leerling van de Ambelt kan van deze ondersteuning gebruik maken.

 

Resetklas

De resetklas is een klas voor leerlingen die dreigen af te haken door sociaal-emotionele problematiek, zwakke motivatie, onvoldoende schoolprestaties of een groot schoolverzuim. Het gaat hier om een preventieve en tijdelijke opvang; een bezinningsperiode voor leerling en de school. In de resetklas werken de CievB, de groepsleerkracht en de leerling samen om een compleet beeld te krijgen. Welke behoeftes zijn er en waarom loopt de leerling in de stamgroep vast. Als het nodig is roepen we de hulp in van deskundigen die onderzoek kunnen verrichten op het gebied van beroepskeuze, intelligentie of persoonlijkheid. Mogelijk herzien we het ontwikkelingsperspectief van de leerling waardoor het gedrag van de leerlingen en de eisen van de omgeving beter op elkaar afgestemd zijn.

 

Link- en schakelklas

In de Link- en schakelklassen bieden we onderwijs aan leerlingen met problemen rondom de schoolgang. Het gaat meestal om leerlingen die weinig zelfvertrouwen hebben door negatieve (onderwijs)ervaringen. We bieden hen een veilige en voorspelbare leeromgeving waarin succeservaringen kunnen worden opgedaan. Re-integratie naar het onderwijs staat centraal. Samen met de leerling, de ouders/verzorgers, de jeugdhulpverlening en mogelijk andere betrokkenen onderzoeken we intensief de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zodat er een plan gemaakt wordt waardoor de leerling weer plezier in school krijgt. Het welbevinden van de leerling is hierbij erg belangrijk en is ook het uitgangspunt voor het plan van aanpak. Wij proberen voor iedere leerling een passend programma te maken waarbij we kijken naar de belastbaarheid van de leerling. Wij vinden het belangrijk dat een leerling niet overvraagd wordt. Na succeservaringen kan de leerling uitbreiden. U vindt hier onze folder.

 

Ivio

Leerlingen kunnen met ivio-onderwijs een aangepast programma volgen. Ivio is individueel onderwijs dat per vak is georganiseerd. Het startmoment en het tempo zijn vrij, waardoor leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen leren. Eerste- en tweedegraads vakdocenten docenten bieden de leerling ondersteuning in een digitale leeromgeving. Dit is bedoeld voor leerlingen die veel baat hebben bij een individueel studieprogramma.

 

Arrangementen travo (Deltion)

Op het Deltion Sprint Lyceum in Zwolle kunnen leerlingen met een complexere ondersteuningsbehoefte onderwijs volgen op de travo. De leerlingen volgen het onderwijsprogramma van Deltion en krijgen specialistische begeleiding van docenten van de Ambelt bij het organiseren en plannen van hun studie en de begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. Er zijn twee arrangementen die in zwaarte verschillen. Het samenwerkingsverband beslist over plaatsing binnen de travo.