lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Basispoort

Log hier in op Basispoort.

 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2017 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

De Ambelt biedt een grote diversiteit aan ondersteuningsmogelijkheden aan de leerlingen. De hulp die wij bieden is afgestemd op de specifieke behoefte. We proberen vooral een extra stimulans te geven aan de capaciteiten van de leerling. Ons uitgangspunt daarbij is wat de leerling wél kan.

 

Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding (CievB) is verantwoordelijk voor het opstellen en volgen van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Iedere locatie van de Ambelt heeft een eigen CievB. In de CievB zit de locatiedirecteur (voorzitter), de intern begeleider, de gedragswetenschapper en de maatschappelijk werker. Daarnaast is de jeugdarts van de GGD ook vertegenwoordigd. Als een leerkracht zorgen heeft over een leerling kan dit met een signaalbrief worden ingebracht bij de CievB. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaald welke acties worden ondernomen.

 

Diagnostiek

Het team Diagnostiek van de Ambelt bestaat uit twee ervaren orthopedagogen (-generalist) en een psychodiagnostisch medewerker die gespecialiseerd zijn om door middel van observatie en onderzoek een beeld te vormen van de problematiek van een leerling. Na onderzoek volgt een handelingsgericht advies voor een aanpak die is afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het startpunt voor het team Diagnostiek is altijd een vraag over een leerling. Het soort vragen dat het team bereikt, is divers en breed. Het kan gaan om intelligentieonderzoek, rekenonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar dyslexie of dyscalculie, of om vragen die samenhangen met de beroepskeuze.

 

Specialistisch en therapeutisch team

Tot de specialistische en therapeutische medewerkers behoren orthopedagogen, psychologen, logopedisten, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, autismecoaches en fysiotherapeuten. Niet ieder kind krijgt individuele therapie. In het ontwikkelingsperspectief wordt opgenomen of de leerling voor therapie in aanmerking komt. Therapeutische activiteiten vinden binnen schooltijd plaats in de daarvoor bestemde therapieruimten. Ook komt de therapeut in de klas om te observeren of om de leerkracht te adviseren. Voor intensieve therapeutische begeleiding wordt verwezen naar buitenschoolse zorg.

 

Sociaal-emotionele vaardigheden

Wij werken structureel en preventief aan de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen, bijvoorbeeld met de methode Leefstijl. Deze methode bestaat uit trainingen voor leerkrachten en activiteiten en lesmaterialen voor de leerlingen. Door het oefenen van sociale vaardigheden wordt de leerling en de groep sterker. Het gaat om vaardigheden als luisteren en conflicten oplossen, maar ook om groepsdruk, burgerschap en media-educatie. Verder werken wij met programma's zoals TOPs! Hiermee worden
de leerlingen zich bewust van hun eigen denken en doen. 
 

 

 

Kwaliteit. de Ambelt