lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Vakanties en vrije dagen 2019-2020

U vindt hier de vakantieroosters van Zwolle en Hardenberg voor het schooljaar 2019-2020.


Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2018 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.


Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.


Basispoort

Log hier in op Basispoort.


Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.


Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.


Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Ouderbijdrage

Al vele jaren vragen wij een vrijwillige bijdrage voor kosten die niet in aanmerking komen voor vergoeding door het Ministerie van Onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor Sinterklaas- en kerstvieringen. Ook bijzondere voorzieningen, zoals de kinderboerderij en de sportdagen vallen hieronder, evenals terreinvoorzieningen en speeltoestellen. In het schooljaar 2019-2020 is de hoogte van de ouderbijdrage 33 euro.

Over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage wordt verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). Controle vindt plaats door de accountant. Er bestaat de mogelijkheid dat er in de loop van het schooljaar buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd waarvan de kosten niet uit de vrijwillige ouderbijdrage kunnen worden betaald. In die gevallen wordt aan de ouders gevraagd deze extra kosten te vergoeden. Vind meer informatie in het Reglement ouderbijdrage van de Ambelt.