lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2016 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Basispoort

Basispoort voor leerlingen​.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Ouders zijn onze partners 

Ouders kennen hun kind het beste. Samen kunnen we het best passende plan voor een leerling samenstellen. Ouders zijn onze partners in onderwijs en ondersteuning. Door te blijven luisteren en in overleg te blijven, krijgen we nog meer inzicht in de behoefte van iedere leerling.

Als u vragen en of opmerkingen heeft, kunt u daarom altijd contact opnemen met de locatie waar uw kind naar school gaat. Voor en na schooltijd kunt u in contact treden met de leerkracht van uw kind. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de locatiedirecteur van de school.

De Ambelt streeft naar een optimale kwaliteit als het gaat om (onderwijs)ondersteuning voor onze leerlingen. We beseffen dat zich situaties kunnen voordoen dat u, ondanks ons streven naar optimale kwaliteit, niet tevreden bent over de Ambelt. U kunt hierover een klacht indienen via onze klachtenprocedure.

 

Praat mee!

Het beste kunt u uw stem laten horen door mee te praten. En dat kunt u doen door deel te nemen aan onze Medezeggenschapsraad (MR). Wij vinden uw mening belangrijk!

 

Talenten laten groeien. de Ambelt