lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2016 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Basispoort

Basispoort voor leerlingen​.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Passend onderwijs

Het kan u niet ontgaan zijn. Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht en daarmee is er het één en ander veranderd. Het kabinet wil namelijk dat er zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school gaan. Leerlingen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Dat blijft. Op deze pagina vindt u meer informatie over passend onderwijs. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de locatiedirecteur van de locatie waar uw zoon of dochter naar school gaat.

 

Wat is passend onderwijs?

Een belangrijke verandering is dat alle scholen een zorgplicht hebben. Dat betekent dat wanneer ouders hun kind op een school aanmelden, deze school de taak heeft het kind een zo goed mogelijke plek te bieden. Lees meer...

 

Samenwerkingsverbanden

Het Rijk heeft Nederland opgedeeld in regio’s. Alle scholen binnen één regio werken samen en vormen samen een samenwerkingsverband. Deze scholen maken onderling afspraken, zodat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. Lees meer...

 

Ouders krijgen een grotere rol

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. In de samenwerkingsverbanden van het voortgezet onderwijs kunnen naast ouders en personeel ook leerlingen in de OPR zitten. Lees meer...

 

Veelgestelde vragen over passend onderwijs

Waarom vervalt het rugzakje? Wordt speciaal onderwijs opgeheven? Is passend onderwijs een schooltype? Het antwoord op deze en vele andere vragen over passend onderwijs hebben we voor u op een rij gezet. Lees meer...

 

Kennis delen. de Ambelt